Skautský inštitút na Slovensku

Média a zodpovednosť

Hostky: Zuzana Kovačič Hanzelová a Gabriela Kajtárová
Moderátor: Pavol Šveda – PiTT